Bảng xếp hạng World Cup

Bảng xếp hạng World Cup 2018-06-24 11:27:20

Bảng A

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Uruguay 3 5 0 9 5
2 Russia 3 8 4 6 4
3 Saudi Arabia 3 2 7 3 -5
4 Ai Cập 3 2 6 0 -4

Bảng B

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Spain 3 6 5 5 1
2 Portugal 3 5 4 5 1
3 Iran 3 2 2 4 0
4 Ma Rốc 3 2 4 1 -2

Bảng C

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 France 3 3 1 7 2
2 Denmark 3 2 1 5 1
3 Peru 3 2 2 3 0
4 Australia 3 2 5 1 -3

Bảng D

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Croatia 3 7 1 9 6
2 Argentina 3 3 5 4 -2
3 Nigeria 3 3 4 3 -1
4 Iceland 3 2 5 1 -3

Bảng E

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Brazil 3 5 1 7 4
2 Switzerland 3 5 4 5 1
3 Serbia & Montenegro 3 2 4 3 -2
4 Costa Rica 3 2 5 1 -3

Bảng F

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Sweden 3 5 2 6 3
2 Mexico 3 3 4 6 -1
3 South Korea 3 3 3 3 0
4 Germany 3 2 4 3 -2

Bảng G

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Belgium 3 9 2 9 7
2 England 3 8 3 6 5
3 Tunisia 3 5 8 3 -3
4 Panama 3 2 11 0 -9

Bảng H

Hạng Đội Số trận Bàn thắng Bàn thua Tổng điểm Hiệu số
1 Colombia 3 5 2 6 3
2 Japan 3 4 4 4 0
3 Senegal 3 4 4 4 0
4 Poland 3 2 5 3 -3
3.42 sao, trên tổng số 22 lượt đánh giá.