League Championship - Anh

League Championship - Anh
to

TRẬN ĐẤU SẮP DIỄN RA

Tỷ lệ châu Á Tổng số bàn thắng Tỷ lệ châu Âu Chi tiết

League Championship - Anh

19-04-2019 18:00 BRC 0:0 REA 1.95 0:3/4 1.95 2 3/4 2.00 1.875 1.71 3.70 4.74
19-04-2019 18:30 SHU 0:0 NTF 1.925 0:1 1.975 2 1/2 1.975 1.925 1.52 4.02 6.23
19-04-2019 19:00 MIL 0:0 BRE 1.975 0:1/4 1.925 2 1/2 1.875 2.025 2.20 3.41 3.11
19-04-2019 21:00 SWA 0:0 ROT 2.10 0:1 1.825 2 3/4 1.875 2.025 1.60 3.99 5.18
19-04-2019 21:00 WBA 0:0 HUL 2.05 0:3/4 1.85 3 2.05 1.85 1.79 3.80 4.07
19-04-2019 21:00 MID 0:0 STK 2.025 0:3/4 1.875 2 1.80 2.075 1.75 3.37 5.01
19-04-2019 21:00 PNE 0:0 IPS 2.05 0:1 1.85 2 1/2 1.90 1.975 1.57 3.91 5.73
19-04-2019 21:00 BIR 0:0 DER 1.825 0:0 2.10 2 1/4 1.825 2.05 2.51 3.22 2.79
19-04-2019 21:00 QPR 0:0 BLA 1.925 0:1/4 2.00 2 3/4 2.00 1.875 2.16 3.47 3.18
19-04-2019 21:00 LEE 0:0 WIG 2.075 0:1 1/2 1.85 2 3/4 1.875 2.00 1.34 4.91 8.44
19-04-2019 21:00 BOL 0:0 AST 1.825 1 1/2:0 2.075 2 3/4 1.825 2.05 7.86 4.96 1.35
20-04-2019 01:45 NWC 0:0 SHW 1.85 0:1 2.05 2 3/4 1.95 1.95 1.50 4.24 6.11

TRẬN ĐẤU ĐÃ DIỄN RA

Tỷ lệ châu Á Tổng số bàn thắng Tỷ lệ châu Âu Chi tiết

League Championship - Anh

14-04-2019 18:00 WIG 1:1 NWC 1.825 3/4:0 2.075 2 3/4 1.925 1.975 4.25 3.74 1.77
0 sao, trên tổng số0 lượt đánh giá.