Champions League

Champions League
to

TRẬN ĐẤU SẮP DIỄN RA

Tỷ lệ châu Á Tổng số bàn thắng Tỷ lệ châu Âu Chi tiết

Champions League

13-02-2019 04:00 ROM 0:0 POR 5 1/2 11.00 1.03
13-02-2019 04:00 MNU 0:0 PSG 5 1/2 9.00 1.05
14-02-2019 04:00 TOT 0:0 DOR 5 1/2 9.00 1.05
14-02-2019 04:00 AJA 0:0 RMA 5 1/2 7.00 1.08
20-02-2019 04:00 OL 0:0 BAR 5 1/2 6.50 1.10
20-02-2019 04:00 LIV 0:0 BMU 5 1/2 7.50 1.07
21-02-2019 04:00 ATM 0:0 JUV 5 1/2 17.00 1.01
21-02-2019 04:00 S04 0:0 MNC 5 1/2 7.50 1.07
5 sao, trên tổng số 1 lượt đánh giá.